Elfogadóbb diákok – Légy kompetens! (NÉZZ!) – Óravázlat

Cél

Megtanítani a tanulóknak, hogy a legjobban úgy tehetjük meg a boldogsághoz vezető utat, ha kompetensek vagyunk, és segítünk másoknak is kompetenssé válni.

Az óra előtt

Nézd meg a DVD-n Az út a boldogsághoz című film „Légy kompetens!” című fejezetét.
Az órára is készítsd elő a DVD-t lejátszásra.

Óravázlat

A) MEGHATÁROZÁS (3 perc)

Határozd meg a „kompetens” szót a következők szerint: „Képes jól végezni azokat a dolgokat, amelyeket csinál; rátermett jártas abban, amivel foglalkozik; olyan, aki megfelel a saját tevékenysége szabta követelményeknek.” Kérj példákat a tanulóktól arra, amikor valaki kompetens.

B) MEGTEKINTÉS (3 perc)

Nézzétek meg a “Légy kompetens!” című társadalmi célú hirdetést. Beszéljék meg, hogy a filmben szereplő lány hogyan vált kompetenssé. játszd le újra a társadalmi célú hirdetést.

C) SZAVAK (5 perc)

Tisztázzátok a következő szavak és kifejezések mindegyikének meghatározását. Kövesd a következő lépéseket:

 1. Olvasd fel a meghatározást.
 2. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el saját szavaikkal a szó jelentését.
 3. Alkottass velük néhány mondatot az adott szó használatával.
 4. Végezzétek el ezeket a lépéseket az alábbi listán szereplő minden szóval.

  humán tudományok: a társadalommal, az emberi gondolkodással és az emberi kapcsolatokkal foglalkozó tudományágak, különösen az irodalom, a filozófia, a történelem stb., szemben a természettudományokkal.

  inkompetencia: kellő tudás, szakértelem vagy képesség hiánya; hozzá nem értés, a rátermettség hiánya; nagy hibák vagy baklövések elkövetésére való hajlam; ügyetlenség.

  kiengesztelés: az a cselekedet, amikor valaki megpróbál a kedvében járni vagy ajándékokkal elhalmozni valakit azért, hogy az illető ne haragudjon rá, és ezáltal ne kelljen félnie a haragjától, támadásától stb.

  rituális táncok: táncok rögzített és szertartásos formája, amelyet leginkább primitív társadalmak gyakorolnak vallási szokásaik részeként. Ilyen például a “vadászat előtti rituális tánc”. A rituális szó a (népszokásokkal vagy hittel kapcsolatos) tevékenységek vagy eljárások pontosan rögzített és rendezett módon történő végrehajtására utal.

  természettudományok: a természet jelenségeivel foglalkozó tudományok például biológia, fizika stb.).

D) MEGTEKINTÉS (5 perc)

Nézzétek meg Az út a boldogsághoz film “Légy kompetens!” című fejezetét.

E) BESZÉLGETÉS (10 perc)

Beszéljétek meg, hogy mit láttak a filmben, és kérj a tanulóktól saját példákat a látottakra.

 • Beszélgess el a tanulókkal arról, hogy mit tanultak a filmből. Mit mutatott meg annak fontosságáról, hogy kompetensek legyünk a mai társadalomban?
 • Miért van az, hogy a nagy sebességű gépek és járművek korában az ember, a családja és barátai túlélése nem kis mértékben mások általános kompetenciáján múlik?
 • Hogyan fenyegeti az inkompetencia az emberek életét és jövőjét?
 • Mit értünk ez alatt: „A valódi kompetencia próbája a végeredmény.” Kérjen erre példákat a tanulóktól.
 • Miért kell ösztönözni a kompetencia elérését minden olyan elfoglaltságban, amely megéri a fáradságot?

F) SZAVAK (4 perc)

Tisztázzátok a következő szavak és kifejezések mindegyikének meghatározását a C) rész 1-4-es lépéseinek követésével.

félelem függönye: olyan akadályra utal, amely miatt valaki fél közvetlenül vagy alaposan ránézni valamire, illetve megérteni valamit vagy valakit.

legégbekiáltóbb: a legszörnyűbb, legfelháborítóbb.

színlelés: amikor valaki valamit tettet (úgy tesz, mintha valamilyen lenne, vagy valamilyen meghatározott dolgot cselekedne) azzal a szándékkal, hogy másokat megtévesszen.

G) MEGTEKINTÉS (8 perc)

Nézzétek meg Az út a boldogsághoz film “Nézz!” című fejezetét.

H) BESZÉLGETÉS (10 perc)

Beszéljétek meg, hogy mit láttak a filmben, és kérj a tanulóktól saját példákat a látottakra.

 • Beszélgess el a tanulókkal arról, hogy mit tanultak a filmből. Hogyan látta a festő fiatalember azt, amit látott, nem pedig azt, amit valaki mondott, hogy lát?
 • Miért fontos a következő: “Azt lásd, amit látsz, és ne azt, amit valaki mond, hogy látsz.”
 • Milyen példák vannak az előítéletekre, és ezek miért ellentétesek azzal, hogy „nézzünk”?
 • Miért lehet jó megközelítés az, ha a másokkal való vitatkozás helyett inkább elérjük, hogy nézzenek?

I) FELADAT (12 perc)

Alkalmaztassad tanulókkal azt a szabályt, hogy „azt lásd, amit látsz, és ne azt, amit valaki mond, hogy látsz”. Kérd meg a tanulókat, hogy 5 percig nézzenek körül a teremben. Ne csináljanak semmi mást, csupán ezt: Közvetlenül nézz rá a dolgokra, az életre és más emberekre, ne valamiféle előítélet ködén, félelem függönyén vagy valaki más értelmezésén keresztül. Mondják el, hogy mit láttak, amikor alkalmazták ezt a szabályt. Vigye ki a tanulókat a teremből, és végezzék ugyanezt három percen át. Egyszerűen álljanak meg odakinn, és lássák, amit látnak. Térjenek vissza az osztályba, és mondják el a többieknek, hogy mit figyeltek meg.

Vége a foglalkozásnak