Elfogadóbb diákok – Légy kompetens! (TANULJ! ÉS GYAKOROLJ!) – Óravázlat

Cél

Megtanítani a tanulóknak, hogy a legjobban úgy tehetjük meg a boldogsághoz vezető utat, ha kompetensek vagyunk, és segítünk másoknak is kompetenssé válni.

Az óra előtt

Nézd meg a DVD-n Az út a boldogsághoz című film „Légy kompetens!” című fejezetét.
Az órára is készítsd elő a DVD-t lejátszásra.

Óravázlat

A) SZAVAK (4 perc)

Tisztázzátok a következő szavak és kifejezések mindegyikének meghatározását. Kövesd a következő lépéseket:

 1. Olvasd fel a meghatározást.
 2. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el saját szavaikkal a szó jelentését.
 3. Alkottass velük néhány mondatot az adott szó használatával.
 4. Végezzétek el ezeket a lépéseket az alábbi listán szereplő minden szóval.

  katasztrófa: rendkívüli méretű szerencsétlenség, (természeti) csapás.

  megrögzött: tartóssá lett, állandósult (gonosz vagy erkölcstelen) magatartás.

  méltányol: érdeme vagy értéke szerint elismer valamit.

  memorizálás: valaminek szó szerinti megtanulása.

  pökhendi: sértőn fölényes, aki mások számára kellemetlenül büszke módon viselkedik, mivel azt gondolja, hogy fontosabb náluk.

B) MEGTEKINTÉS (10 perc)

Nézzétek meg Az út a boldogsághoz film “Tanulj!” című fejezetét.

C) BESZÉLGETÉS (12 perc)

Beszéljétek meg, hogy mit láttak a filmben, és kérj a tanulóktól saját példákat a látottakra.

 • Tudd meg a tanulóktól, hogy mit tanultak a filmből. Milyen lépéseket tettek azok, akik egy új tárgyat tanultak, hogy megtanulják és elkezdjenek benne kompetenssé válni?

Vegye át velük az alábbi pontok mindegyikét, és kérdezzen rá, hogy ezeket a film hogyan ábrázolta:

 1. pont: „Lehet úgy tanulmányozni valamit, hogy valóban megtanuljuk, és használni is tudjuk azt, amit megtanulunk. Ez röviden a következőkből áll: olyan tanárral és/vagy tankönyvekkel kell rendelkeznünk, amelyek tudják, hogy miről beszélnek;”
 2. pont: „… tisztáznunk kell minden olyan szót, amelyet nem értünk teljesen;”
 3. pont: „… utána kell néznünk az adott témának más odavonatkozó anyagokban és/vagy a tárgy helyszínén;”
 4. pont: „… kezelnünk kell az esetleg már meglévő hamis adatainkat;”
 5. pont: „… ki kell szűrnünk a hamis adatokat az igazak közül annak alapján, ami az adott időpontban a számunkra igaz.”
 6. pont: „A végeredmény bizonyosság és lehetséges kompetencia lesz. Ez valójában örömteli és értékes tapasztalat lehet.”
 • Kérj a tanulóktól példákat a hamis adatokra vagy információkra, és hogy ezek hogyan akadályozhatják a tanulást.
 • Hogyan tudják a meg nem értett szavak akadályozni a tanulást? Kérj tőlük példákat.
 • Miért van az, hogy ha vakon elfogadjuk a tényeket, akkor nem tanulunk? Miből áll a valódi tanulás?

D) FELADAT (5 perc)

Adj a tanulóknak néhány megoldandó helyzetet, mint amilyen például a következő: Az egyik tanuló elhibázott valamit a számítógépen, és elveszítette a dokumentumot, amit gépelt. Kérd meg a tanulókat, hogy fejtsék ki, a következő megállapítást hogyan lehetne a helyzet kezelésére és megoldására alkalmazni:

„Mivel az élet nagyrészt abból áll, hogy addig próbálgatunk valamit, amíg végül sikerül, ahelyett hogy leszidnál valakit, aki hibát követ el, inkább derítsd ki, hogyan történt az, ho8y hibázott, és nézd meg, tudna-e valamit tanulni belőle.”

Állítsd párokba a tanulókat, és felváltva oldasson meg velük egy hasonló szituációt e szabály használatával.

E) SZAVAK (5 perc)

Tisztázzátok a következő szavak és kifejezések mindegyikének meghatározását az A) rész 1-4-es lépéseinek követésével.

döntő próba: a végső próba vagy teszt, amikor kiderül, hogy valami értékes, hatékony, eredeti-e stb.

gyakorol: valamit újra és újra elvégez, hogy elsajátítson valamilyen jártasságot, vagy tökéletesítse azt.

jogtudomány: az állam által alkotott, kötelező magatartási szabályok rendszerével, összességével foglalkozó tudomány.

professzionális: elismerő kifejezés valami olyan dologra, amit kiváló tulajdonságai miatt magas színvonalúnak tartunk.

tőzsdeügynök: részvények adás-vételével megbízott személy. (A részvény olyan értékpapír – pénzre váltható hivatalos irat amelyet a vállalatok és társaságok pénzszerzés céljából eladnak; a társaság fel van osztva egyenlő részekre, és ezek a részek megvásárolhatók.) A részvényeket vállalatok és társaságok bocsátják ki, és más vállalatok vagy magánszemélyek vásárolják meg. Ha a részvényt kibocsátó társaság jól teljesít, a részvények pénzbeli értéke emelkedik, ha gyengén teljesít, akkor csökken. A tőzsdeügynök ezeket a mozgásokat figyelve igyekszik túladni az értéktelenné váló részvényeken, illetve igyekszik az értékessé váló részvényeket megvásárolni.

F) MEGTEKINTÉS (10 perc)

Nézzétek meg Az út a boldogsághoz film “Gyakorolj!” című fejezetét.

G) BESZÉLGETÉS (5 perc)

Beszéljétek meg, hogy mit láttak a filmben, és kérj a tanulóktól saját példákat a látottakra.

 • Beszélgessetek el a filmben látottakról. Hogyan használták a film szereplői a gyakorlást arra, hogy kompetenssé váljanak?

H) FOGALMAZÁS (4 perc)

Írass a tanulókkal egy fogalmazást arról, hogy a következőket miként lehetne alkalmazni:

„Ösztönözd a kompetencia elérését minden olyan elfoglaltságban, amely megéri a fáradságot. Valahányszor kompetenciát tapasztalsz, dicsérd meg és jutalmazd.”

I) OTTHONI FELADAT

Kérd meg a tanulókat, hogy válasszanak egy képességet, amelyet el akarnak sajátítani. Dolgoztasd ki velük, hogy hogyan tudják erre alkalmazni a Gyakorolj című részt. Írass velük egy listát azokról a gyakorlási lépésekről, amelyeket a képesség elsajátításához meg kell tenniük. Add ki nekik otthoni feladatnak, hogy használják a listát, és hogy az órákon kívül gyakoroljanak. A következő foglalkozás megkezdése előtt kérd meg őket, hogy számoljanak be arról, hogy mit sajátítottak el.

Vége a foglalkozásnak