Elfogadóbb diákok – Légy szorgalmas! – Óravázlat

Cél

Megtanítani a tanulóknak, hogy a boldogsághoz vezető út fontos része a szorgalom, nem a tétlenség.

Az óra előtt

Nézd meg a DVD-n Az út a boldogsághoz című film „Légy szorgalmas!” című fejezetét.
Az órára is készítsd elő a DVD-t lejátszásra.

Óravázlat

A) MEGHATÁROZÁS (2 perc)

Határozza meg a szorgalmas” szót a következők szerint: Nagy erőbedobással tanuló vagy dolgozó; dolgokat tevőlegesen és eltökélten végző; a lusta, semmit el nem végző ellentéte.

B) MEGTEKINTÉS (3 perc)

Nézzétek meg a “Légy szorgalmas!” című társadalmi célú hirdetést. Kérdezd meg a tanulókat: Mi történt, amikor a fiúk elhatározták, hogy szorgalmasak lesznek? Hogyan változott meg a viselkedésük, miután kitakarították a házat? Játszd le újra a társadalmi célú hirdetést.

C) SZAVAK (8 perc)

Tisztázzátok a következő szavak és kifejezések mindegyikének meghatározását. Kövesd a következő lépéseket:

 1. Olvasd fel a meghatározást.
 2. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el saját szavaikkal a szó jelentését.
 3. Alkottass velük néhány mondatot az adott szó használatával.
 4. Végezzétek el ezeket a lépéseket az alábbi listán szereplő minden szóval.

  alamizsna: igazságtalanul vagy megalázóan kevésnek tartott (anyagi) segítség: könyöradomány.

  legendás: akiről vagy amiről legendákat (alig hihető, hősi történeteket) mesélnek.

  segély: szükség vagy szegénység miatt nyújtott állami támogatás, például pénz, élelmiszer, ruha stb.

  statisztika: egy számszerű tény vagy adat, mint például tavaly „15 000-en szereztek autóvezetői jogosítványt”.

  szorgalmas: nagy erőbedobással tanuló vagy dolgozó; dolgokat tevőlegesen és eltökélten végző; a lusta, semmit el nem végző ellentéte.

  termelés: valami elkészítésének a tevékenysége; egy olyan feladat, terv vagy tárgy befejezése, amely hasznos vagy értékes, vagy egyszerűen érdemes végezni, illetve rendelkezni vele.

D) MEGTEKINTÉS (5 perc)

Nézzétek meg Az út a boldogsághoz film „Légy szorgalmas!” című fejezetét.

E) BESZÉLGETÉS (12 perc)

Beszéljétek meg, hogy mit láttak a filmben, és kérj a tanulóktól saját példákat a látottakra.

 • Beszélgessetek el a filmben látottakról, és hogy a film hogyan mutatta meg a szorgalom értékét. Hogyan függött össze a szorgalom az érintettek boldogságával?
 • Miért nehéz kijönni a tétlen emberekkel?
 • Beszéljétek meg. hogy a morált miért röpíti óriási magasságokba a jól végzett munka.
 • A legmaradandóbb nyereség miért abból a munkából fakad, amely valódi termeléshez vezet? Milyen példákat tudnak erre?
 • Kérj a tanulóktól néhány példát a kézzelfogható termelésre, és mondasd velük, hogy mit gondolnak, mi köze ezeknek a boldogsághoz.

F) FELADAT (15 perc)

Oszd fel az osztályt négyfős csoportokra. Add ki minden csoport minden tanulójának a következő megoldandó feladatot: Téged választottak meg a város polgármesterévé. Azzal a helyzettel kell szembenézned, hogy sok a munkanélküli és az olyan fiatal, akinek nincs hová mennie iskola után, és akik céltalanok és unottak. Ki kell dolgoznod egy tervet, amellyel el lehet kezdeni a helyzet kezelését. Az út a boldogsághoz könyvből tanultak felhasználásával mit javasolnál? Vázlatosan fogalmazd meg az ötleteid, majd mutasd be őket a csoportnak. Ezután minden csoport válasszon egy képviselőt, aki az egész osztállyal megosztja a csoportja ötleteit.

Vége a foglalkozásnak