Elfogadóbb diákok – Mutass jó példát! – Óravázlat

Cél

Megtanítani a tanulóknak a jó példa fontosságát, és hogy miként lehetünk pozitív hatással másokra.

Az óra előtt

Nézd meg a DVD-n Az út a boldogsághoz című film „Mutass jó példát!” című fejezetét.
Az órára is készítsd elő a DVD-t lejátszásra.

Óravázlat

A) MEGTEKINTÉS (3 perc)

Nézzétek meg a „Mutass jó példát!” című társadalmi célú hirdetést. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit gondolnak, a szülők miért reagáltak úgy a filmben, amikor hazajöttek. A fiú milyen módon tisztelte és segítette a szüleit? Játszd le újra a társadalmi célú hirdetést.

B) SZAVAK (5 perc)

Tisztázzátok a következő szavak és kifejezések mindegyikének meghatározását. Kövesd a következő lépéseket:

 1. Olvasd fel a meghatározást.
 2. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el saját szavaikkal a szó jelentését.
 3. Alkottass velük néhány mondatot az adott szó használatával.
 4. Végezzétek el ezeket a lépéseket az alábbi listán szereplő minden szóval.

  befolyás: létrejövő hatás.
  befolyással vagyunk: valakire, valamire hatást gyakorlunk.
  példa: valaki vagy valami, akit vagy amit érdemes utánozni vagy másolni minta, modell.
  saját érdekeit igyekszik előtérbe helyezni: csak a saját céljait, szándékait próbálja elérni vagy előbbre vinni, másokét egyáltalán nem is veszi figyelembe.

C) MEGTEKINTÉS (8 perc)

Nézzétek meg Az út a boldogsághoz film „Mutass jó példát!” című 6. fejezetét.

D) BESZÉLGETÉS (15 perc)

Beszéljétek meg, hogy mit láttak a filmben, és kérj a tanulóktól saját példákat a látottakra. Kérd meg őket, hogy a beszélgetés során kísérjék figyelemmel a könyv szövegét (amely azonos a filmben elhangzó szöveggel); ezzel gondoskodhatsz arról, hogy a beszélgetés tárgyánál maradjanak.

 • Kérdezze meg a tanulókat, hogy mit gondolnak az imént látott filmről. Mit mutatott meg a film a jó példamutatás erejéről?
 • Miért van az, hogy a körülöttünk lévőkre elkerülhetetlenül hatással lesz a példamutatásunk?
 • Miért szükséges a boldogsághoz, hogy jó példát mutassunk másoknak? Fejtsék ki, hogy ez hogyan működik.
 • Beszéljenek meg néhány példát könyvekből, filmekből vagy tévéműsorokból, amelyek bemutatják a jó példamutatás értékét.

E) GYAKORLAT (12 perc)

Neveztess meg a tanulókkal néhány jó példát, amit ők szeretnének mutatni másoknak. Ez lehet a megjelenés, az udvariasság, a lelkesedés, a szervezettség – valami, amiről úgy gondolják, hogy segíthet másoknak, például egy másik osztálynak vagy a fiatalabb tanulóknak. Érd el, hogy ezt kidolgozzák, és egyetértésre jussanak benne. Ezután kérd meg őket, hogy az előzőekben elhatározott módon ténylegesen mutassanak jó példát. Jelölj ki két tanulót, akik meginterjúvolják a többi tanulót arról, hogy miként alkalmazták a szabályt, majd írnak róla egy beszámolót, amit bemutatnak az osztálynak. Ha az eredmények nem kielégítőek, találják ki, hogy mivel kell kiegészíteni a gyakorlatot, majd ismételjék meg.

F) ÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG

Add ki a tanulóknak, hogy találjanak egy példát arra, amikor a szüleik vagy valaki más, akit ismernek, jó példát mutat. Kérd meg őket, hogy számoljanak be az eredményekről.

G) ÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG

Kérjen ötleteket a tanulóktól, hogy milyen projektet hajthatnának végre a környéken együtt, amivel jó példát mutatnának. Szervezd meg a tanulókat, hogy megtervezzék és előkészítsék a projektet, hogy beszerezzék hozzá a szükséges eszközöket a helyi cégektől, társadalmi szervezetektől vagy az önkormányzattól, majd végrehajtsák. Készíttess a tanulókkal fényképeket, és dokumentáltasd velük az eredményeiket, például készítsenek interjút a környéken élőkkel, akik hasznát láthatták a munkájuknak. Állíttass össze velük egy gyűrűs könyvet, amely bemutatja a csoport eredményeit.

Vége a foglalkozásnak