Elfogadóbb diákok – Ne árts a jó szándékú embereknek! – Óravázlat

Cél

Megtanítani a tanulóknak, hogy “a boldogsághoz vezető út sokkal jobban követhető, ha támogatjuk a jó szándékú embereket”.

Az óra előtt

Nézd meg a DVD-n Az út a boldogsághoz című film „Ne árts a jó szándékú embereknek!” című fejezetét.
Az órára is készítsd elő a DVD-t lejátszásra.

Óravázlat

A) MEGHATÁROZÁS (3 perc)

Kezdd a foglalkozást a „jó szándékú” kifejezés következők szerinti meghatározásával: “Olyan, aki embertársainak jót akar, és segíti őket.” Milyen példákat tudnak mondani a jó szándékú emberekre”?

B) MEGTEKINTÉS (3 perc)

Nézzétek meg a „Ne árts a jó szándékú embereknek!” című társadalmi célú hirdetést. Kérded meg a tanulókat, hogy a filmben látható gyerekek miért voltak képesek szembeszállni az erőszakoskodókkal. Kérd meg őket, hogy mondják el a gondolataikat és a véleményüket arról, ami a filmben történt. Játszd le újra a társadalmi célú hirdetést.

C) SZAVAK (10 perc)

Tisztázzátok a következő szavak és kifejezések mindegyikének meghatározását. Kövesd a következő lépéseket:

 1. Olvasd fel a meghatározást.
 2. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el saját szavaikkal a szó jelentését.
 3. Alkottass velük néhány mondatot az adott szó használatával.
 4. Végezzétek el ezeket a lépéseket az alábbi listán szereplő minden szóval.

  jó szándékú: olyan, aki embertársainak jót akar, és segíti őket.
  közalkalmazottak: a kormány által foglalkoztatott emberek, akik az egész nemzet javát szolgáló munkát végeznek, például a tömegközlekedésben,iskolákban, közkórházakban, építkezéseknél stb.
  magánszféra: egy ország gazdaságának az a része, amelybe a nem állami, hanem magánkézben lévő társaságok és szervezetek tartoznak.
  véleményformálók: azok a személyek egy csoporton belül, akikre a többiek hallgatnak; a véleményüket elfogadják, megbíznak bennük, és függenek is tőlük. Amire ezek az emberek azt mondják, hogy igaz, azt a többiek igaznak fogadják el.

D) MEGTEKINTÉS (5 perc)

Nézzétek meg Az út a boldogsághoz film, “Ne árts a jó szándékú embereknek!” című 11. fejezetét.

E) BESZÉLGETÉS (10 perc)

Beszéljétek meg, hogy mit láttak a filmben, és kérj a tanulóktól saját példákat a látottakra.

 • Kérdezd meg a tanulókat, hogy mit gondolnak a filmben látottakról. Kérj tőlük példákat arra, hogy a jó szándékú emberek hogyan tartják működésben a társadalmat.
 • Milyen hatással vannak a jó szándékú emberek a társadalomra? Kérj erre konkrét példákat a tanulóktól.
 • Kérj tőlük jó szándékú emberekről szóló példákat a saját tapasztalataikból, könyvekből, filmekből vagy a tévéből. Mások támogatták ezeket az embereket? Mi volt a végeredmény?
 • Miért kellene megvédenünk és támogatnunk a jó szándékú embereket? Mik a következményei annak, ha nem ezt tesszük?

F) KUTATÁS (19 perc)

Kerestess a tanulókkal olyan újság- vagy magazincikkeket, amelyek jó szándékú emberek elleni támadásokról szólnak. Mi volt a végeredmény? Milyen hatással vannak a jó szándékú emberek elleni támadások a társadalomra? Írass egy beszámolót a tanulókkal arról, hogy mit találtak. Kérj meg több tanulót is, hogy mutassa be az írását az osztálynak.

G) FOGALMAZÁS (10 perc)

Írass egy fogalmazást a tanulókkal ennek okáról: „A boldogsághoz vezető út sokkal könnyebben követhető, ha támogatjuk a jó szándékú embereket.”

H) TEVÉKENYSÉG

Kérd meg a tanulókat, hogy találjanak az iskolában vagy a helyi közösségben jó szándékú embereket. Szervezd meg, hogy a tanulók meglátogassák ezeket az embereket, és átadjanak nekik egy elismerést, amellyel megbecsülésüket fejezik ki a tetteikért. Ez lehet akár annyira egyszerű is, mint egy plakát, vagy plakett, vagy egy köszönőlevél, amelyet a tanulók írtak.

Vége a foglalkozásnak