Elfogadóbb diákok – Ne lopj! – Óravázlat

Cél

Megtanítani a tanulóknak, hogy a boldogsághoz vezető úton nem lehet lopott javakkal
haladni.

Az óra előtt

Nézd meg a DVD-n Az út a boldogsághoz című film „Ne lopj!” című fejezetét.
Az órára is készítsd elő a DVD-t lejátszásra.

Óravázlat

A) MEGTEKINTÉS (3 perc)

Nézzétek meg a ,Ne lopj!” című társadalmi célú hirdetést. Kérdezd meg a tanulókat, hogy a filmben mik voltak a lopás következményei. Játszd le újra a társadalmi célú hirdetést.

B) SZAVAK (5 perc)

Tisztázzátok a következő szavak és kifejezések mindegyikének meghatározását. Kövesd a következő lépéseket:

 1. Olvasd fel a meghatározást.
 2. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el saját szavaikkal a szó jelentését.
 3. Alkottass velük néhány mondatot az adott szó használatával.
 4. Végezzétek el ezeket a lépéseket az alábbi listán szereplő minden szóval.

  javak: vagyon(tárgyak).
  kommunista: olyan személy, aki a kommunizmus elveit vallja, és ezek megvalósításáért harcol. A kommunizmus olyan politikai-gazdasági rendszer, amelyben (hívei szerint) minden tulajdon a közösség birtokában van, nincsenek társadalmi osztályok, mindenki képességei szerint dolgozik, és szükségletei szerint kap a termelt javakból. A gyakorlatban ez sehol sem valósult meg, viszont a hatalmon lévők keményen elnyomták az egyén szabadságjogait.
  tulajdonjog: jog, amely azt határozza meg, hogy egy dolog kié, kinek birtokában van.

C) MEGTEKINTÉS (5 perc)

Nézzétek meg Az út a boldogsághoz film „Ne lopj!” című fejezetét.

D) BESZÉLGETÉS (12 perc)

Beszéljétek meg, hogy mit láttak a filmben, és kérj a tanulóktól saját példákat a látottakra.

 • Beszélgessetek el a filmről. A film szerint milyen következményekkel jár a lopás?
 • Miért van az, hogy a tolvaj rejtélyekkel hinti tele a környezetet?
 • Miért van az, hogy a dolgok ellopása valójában csak annak a beismerése, hogy az illető képességei nem elegendők ahhoz, hogy becsületesen boldoguljon?
 • A lopásnál mi a jobb megoldás?
 • Kérdezd meg a tanulókat, hogy mit tudnának tenni, ha tudomásukra jutna, hogy valamelyik barátjuk vagy családtagjuk lop.

E) KUTATÁS (15 perc)

Nézesd át a tanulókkal az újságokat és magazinokat, és találtass velük példákat olyan emberekre, akiket lopásért fogtak el, és nézzék meg, hogy az ilyen tetteknek mi a következménye.

F) FOGALMAZÁS (10 perc)

Írass a tanulókkal egy fogalmazást arról, hogy mit tanultak ebből a szabályból és a kutatási munkából, és hogy mi az oka a következőknek: ,A boldogsághoz vezető úton nem lehet lopott javakkal haladni.”

Vége a foglalkozásnak