Elfogadóbb diákok – Próbálj nem tenni másokkal olyan dolgokat, amelyeket nem szeretnéd, ha ők tennének veled! – Óravázlat

Cél

Megtanítani a tanulóknak, hogy a boldogsághoz vezető útnak nem része másoknak ártani.

Az óra előtt

Nézd meg a DVD-n Az út a boldogsághoz című film „Próbálj nem tenni másokkal olyan dolgokat, amelyeket nem szeretnéd, ha ők tennének veled!” című fejezetét.
Az órára is készítsd elő a DVD-t lejátszásra.

Óravázlat

A) MEGTEKINTÉS (3 perc)

Nézzétek meg a “Légy szorgalmas!” című társadalmi célú hirdetést.

Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák meg a filmben látott láncreakciót. Kérdezze meg őket: Ti magatok is tapasztaltatok már ehhez hasonlót? Mi történt? Játszd le újra a társadalmi célú hirdetést.

B) SZAVAK (5 perc)

Tisztázzátok a következő szavak és kifejezések mindegyikének meghatározását. Kövesd a következő lépéseket:

 1. Olvasd fel a meghatározást.
 2. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el saját szavaikkal a szó jelentését.
 3. Alkottass velük néhány mondatot az adott szó használatával.
 4. Végezzétek el ezeket a lépéseket az alábbi listán szereplő minden szóval.

  analekta: Gyűjtemény valamely szerző műveiből; gyakran használják könyvek címeként is. Ez a görög analegein szóból ered, melynek jelentése „összegyűjteni”. Például „Konfucius Analektája”.

  „Aranyszabály”: a keresztények úgy tekintenek rá, mint keresztény hagyományra, és az Új- és Ótestamentumban egyaránt megtalálható, de sok más nép és embercsoport is beszélt róla. Konfucius (i. e. ötödik és hatodik század) – aki maga is ősibb munkákból idézett – Analektájában szintén megjelenik. A primitív törzseknél is megtalálható. Különféle formákban megjelenik Platón, Arisztotelész, Iszokratész és Seneca ókori műveiben is. Ezt az Ember évezredeken keresztül az etikus viselkedés egyfajta mércéjének tekintette. Ebben a könyvben azonban újrafogalmazott változatai szerepelnek, mert a korábbi megfogalmazásokat túl idealisztikusnak gondolták ahhoz, hogy be lehessen tartani őket. Ezt a változatot be lehet tartani.

  önuralom: az ember saját indulatainak, szenvedélyeinek tudatos megfékezése.

C) MEGTEKINTÉS (10 perc)

Nézzétek meg Az út a boldogsághoz film „Próbálj nem tenni másokkal olyan dolgokat, amelyeket nem szeretnéd, ha ők tennének veled!” című fejezetét.

D) BESZÉLGETÉS (17 perc)

Beszéljétek meg, hogy mit láttak a filmben, és kérj a tanulóktól saját példákat a látottakra.

 • Mit tanultak a diákok a filmből? Hogyan mutatta be a film, hogy „a boldogsághoz vezető út le van zárva azok számára, akik nem tartják vissza magukat ártalmas cselekedetek elkövetésétől”?
 • Miért használta olyan hosszú időn át annyi ország oly sok népe az Aranyszabályt?
 • Miért idézhetnek elő a mások ellen elkövetett ártalmas cselekedetek -különösen, ha rejtetten történnek – súlyos változásokat az illető másokkal és önmagával szemben tanúsított viselkedésében? Beszéljenek át olyan példákat, amelyeket a tanulók megtapasztaltak, vagy amelyeket hallottak, olvastak vagy filmen láttak.
 • Személyes alapon mi a válasz arra a filozófiai kérdésre, hogy mi a rossz cselekedet? Melyik az az egyszerű teszt, amellyel megállapíthatjuk, hogy mi a rossz?

E) FOGALMAZÁS (10 perc)

Írass egy fogalmazást a tanulókkal ennek okáról: „A boldogsághoz vezető út le van zárva azok számára, akik nem tartják vissza magukat ártalmas cselekedetek elkövetésétől.”

Vége a foglalkozásnak