Elfogadóbb diákok – Teljesítsd kötelezettségeid! – Óravázlat

Cél

Megtanítani a tanulóknak, hogy ahhoz, hogy boldogan éljünk, teljesítenünk kell a kötelezettségeinket.

Az óra előtt

Nézd meg a DVD-n Az út a boldogsághoz című film „Teljesítsd kötelezettségeid!” című fejezetét.
Az órára is készítsd elő a DVD-t lejátszásra.

Óravázlat

A) MEGHATÁROZÁS (4 perc)

Határozza meg a „kötelezettség” szót a következők szerint: “Annak a ténye vagy állapota, hogy valaki adósa egy másik embernek egy bizonyos szolgálatért vagy szívességért cserébe; egy kötelesség, szerződés, ígéret vagy bármilyen más társadalmi, erkölcsi vagy jogi követelmény, amely arra kötelez valakit, hogy megtegyen vagy éppen ne tegyen meg bizonyos dolgokat; az az érzés, hogy az ember tartozik valaki másnak.”

Kérjen a tanulóktól példákat. Vizsgálják meg a kötelezettségek különböző fajtáit, és kérjen tőlük példákat, hogy alaposan megértsék ennek fogalmát.

B) MEGTEKINTÉS (3 perc)

Nézzétek meg a ,Teljesítsd kötelezettségeid!” című társadalmi célú hirdetést. Kérdezd meg a tanulókat: “Mit kellett volna tennie a filmben szerepló embernek, hogy ne kerüljön olyan kínos helyzetbe, mint amilyenbe került?”

C) SZAVAK (8 perc)

Tisztázzátok a következő szavak és kifejezések mindegyikének meghatározását. Kövesd a következő lépéseket:

 1. Olvasd fel a meghatározást.
 2. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el saját szavaikkal a szó jelentését.
 3. Alkottass velük néhány mondatot az adott szó használatával.
 4. Végezzétek el ezeket a lépéseket az alábbi listán szereplő minden szóval.

  kötelezettség: annak a ténye vagy állapota, hogy valaki adósa egy másik embernek egy bizonyos szolgálatért vagy szívességért cserébe; egy kötelesség, szerződés, ígéret vagy bármilyen más társadalmi, erkölcsi vagy jogi követelmény, amely arra kötelez valakit, hogy megtegyen vagy éppen ne tegyen meg bizonyos dolgokat; az az érzés, hogy az ember tartozik valaki másnak.

  mechanizmus: olyan eszköz, amelynek a segítségével elvégezhető valami (ami lehet kézzelfogható vagy szellemi dolog), hasonlóan ahhoz, ahogyan egy gép vagy annak valamely része elvégez egy feladatot. Ilyen például a védekező mechanizmus.

  rossz szolgálatot tesz (valakinek): árt neki, kárára van, nem pedig segítségére.

  társadalmi zavar: a rend felbomlása a társadalomban.

D) MEGTEKINTÉS (8 perc)

Nézzétek meg Az út a boldogsághoz film „Teljesítsd kötelezettségeid!” című fejezetét.

E) BESZÉLGETÉS (10 perc)

Beszéljétek meg, hogy mit láttak a filmben, és kérj a tanulóktól saját példákat a látottakra.

 • Kérdezd meg a tanulókat, hogy mit tanultak a filmből. Mi volt az eredménye annak, hogy valaki olyan kötelezettségeket halmozott fel, amelyeknek nem tudott eleget tenni? Hogyan oldódott meg a helyzet?
 • Beszélgessetek egy, a tanulók előtt ismert történelmi vagy jelenkori személyiségről, aki teljesítette (vagy nem teljesítette) valamely kötelezettségét, méghozzá oly módon, hogy ez kihatott az illető saját túlélésére, vagy másokéra.
 • Miért teszünk rendkívül rossz szolgálatot valakinek, ha nem engedjük, hogy teljesítse vagy kiegyenlítse kötelezettségeit?
 • Hogyan segíthet egy gyerek a kötelezettségei teljesítésében?
 • Beszéljétek meg. hogyan nehezedhet valakire a kötelezettség súlya. és hogyan lehetne ezt kezelni.

F) ELEMZÉS (10 perc)

Kérd meg a tanulókat, hogy tekintsék át a saját kötelezettségeiket, és készítsenek róluk egy listát. Lehetséges, hogy több is van belőlük azokon kívül, amelyek nyilvánvalóak, tehát kérje meg őket, hogy gondolkodjanak el ezen. A tanulók osztályozzák saját magukat abban a tekintetben, hogy mennyire tesznek eleget a kötelezettségeiknek („jó”, „közepes” és „gyenge” osztályzattal, tételenként). Mindegyiknél, amelyre közepes vagy gyenge osztályzatot adtak maguknak, dolgoztassa ki velük, hogy mit tehetnek azért, hogy jobbá váljanak ezen kötelezettségeik végzésében, és teljesítsék őket.

G) FELADAT (10 perc)

Olvastass a tanulókkal újságcikkeket vagy internetes híroldalakat, és kerestessen velük szituációkat, amelyekben valaki nem tett eleget a kötelezettségének, és ebből probléma származott. Mit lehetne tenni a szituáció kezelésére?

H) FOGALMAZÁS (5 perc)

Írass a tanulókkal egy fogalmazást, amelyben kifejtik ennek okát „A boldogsághoz vezető úton nagyon nehéz haladni, ha a vállunkat olyan kötelezettségek terhe nyomja, amelyekkel nekünk tartoznak, vagy amelyeket mi nem egyenlítettünk ki.”

I) ÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG

Kérjd meg a tanulókat. hogy teljesítsék az egyik kötelezettségüket, amelyik szerepel az F) pont során készített listájukon.

Vége a foglalkozásnak