Elfogadóbb diákok – Tiszteld és segítsd a szüleid! – Óravázlat

Cél

Megtanítani a tanulóknak, hogy a boldogsághoz vezető út fontos része, hogy tiszteljük és segítsük a szüleinket, vagy azokat, akik felneveltek minket. Ide sorolhatjuk a pedagógusokat is.

Az óra előtt

Nézd meg a DVD-n Az út a boldogsághoz című film „Tiszteld és segítsd a szüleid!” című fejezetét.
Az órára is készítsd elő a DVD-t lejátszásra.

Óravázlat

A) MEGHATÁROZÁS (3 perc)

Vedd át a tanulókkal, hogy mit jelent a „tisztel” szó. Mondd el nekik a következő meghatározást: „Nagyra tart; figyelmesen, udvariasan viselkedik vele.” Mondass velük példákat a szóra, hogy megértsék.

B) MEGTEKINTÉS (3 perc)

Nézzétek meg a „Tiszteld és segítsd a szüleid!” című társadalmi célú hirdetést. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit gondolnak, a szülők miért reagáltak úgy a filmben, amikor hazajöttek. A fiú milyen módon tisztelte és segítette a szüleit? Játszd le újra a társadalmi célú hirdetést.

C) SZAVAK (6 perc)

Tisztázzátok a következő szavak és kifejezések mindegyikének meghatározását. Kövesd a következő lépéseket:

 1. Olvasd fel a meghatározást.
 2. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el saját szavaikkal a szó jelentését.
 3. Alkottass velük néhány mondatot az adott szó használatával.
 4. Végezzétek el ezeket a lépéseket az alábbi listán szereplő minden szóval.

  kibúvó: valamilyen hihető kifogás vagy nem tisztességes módszer arra, hogy valamit ne kelljen megcsinálni.
  kompromisszum: nézeteltérések rendezése, amelyben mindegyik fél enged valamelyik pontot illetően, miközben más dolgok mellett kitart, és ezáltal kölcsönös egyetértésre jutnak.
  menedéket keres (valamiben): menekvést, vigaszt stb. keres (valamiben).
  rendez: megold egy konfliktust: véget vet egy vitának.
  tisztel: nagyra tart; figyelmesen, udvariasan viselkedik vele.

D) MEGTEKINTÉS (8 perc)

Nézzétek meg Az út a boldogsághoz film „Tiszteld és segítsd a szüleid!” című 5. fejezetét.

E) BESZÉLGETÉS (15 perc)

Beszéljétek meg, hogy mit láttak a filmben, és kérj a tanulóktól saját példákat a látottakra. Kérd meg őket, hogy a beszélgetés során kísérjék figyelemmel a könyv szövegét (amely azonos a filmben elhangzó szöveggel); ezzel gondoskodhatsz arról, hogy a beszélgetés tárgyánál maradjanak.

 • Beszélgessetek el arról, hogy mit mutatott meg a film. A gyerekek hogyan voltak képesek rendezni nézeteltéréseiket a szüleikkel?
 • Beszéljétek meg ezt a kijelentést: „A nemzedékek között vannak nézetkülönbségek. De az igazat megvallva, ez nem akadály?”
 • Hogyan tudja az ember tisztelni és segíteni a szüleit? Kérj tőlük példákat.
 • Beszéljétek meg, hogy miért „nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a szülők cselekedeteit majdnem mindig az az igen erős vágy hajtja, hogy azt tegyék, ami hitük szerint legjobb a gyerek számára”. Kérdezd meg őket, hogy egyetértenek-e ezzel. Saját maguk is megfigyelték már ezt? Miért lenne fontos ezt elismerni? Kérj tőlük példákat.

F) GYAKORLAT (10 perc)

Állítsd a tanulókat párokba, majd kérd meg őket, hogy vegyek fel egy szülő és egy gyerek szerepét. Gyakoroltasd velük, hogy egy gyerek hogyan rendezheti nézeteltéréseit a szüleivel kiabálás nélkül, viszont őszintén és becsületesen. Azt is mutattasd be a tanulókkal, hogy egy szülő és egy gyermek hogyan köthet kompromisszumot, amelyben mindkét fél kölcsönösen megérti egymást, és egyet tud érteni.

G) ÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG

Kérd meg a tanulókat, hogy tegyenek valamit otthon, amivel kifejezik tiszteletüket a szüleik iránt, vagy amivel segítenek nekik. A következő foglalkozáson kérj meg több tanulót, hogy számoljanak be az osztálynak az eredményeikről. Kérd meg őket, hogy mondják el, hogyan érezték magukat a szabály alkalmazásának eredményeként.

Vége a foglalkozásnak