Elfogadóbb diákok – Az elfogadás szó meghatározása

Egy másik személyhez való olyan hozzáállás, vele kapcsolatos olyan nézőpont, amelynek lényege, hogy megértőek, de legalább türelmesek vagyunk vele, nem tartunk tőle indokolatlanul nagy távolságot, nem akarjuk mindenáron megváltoztatni, annak ellenére, hogy ő egy vagy több belső vagy külső tulajdonságában, akár megjelenésében, származásában, nemben, korban, világnézetben, vallásban, állapotban, képességben, tudásban eltér tőlünk.

Eredete: el- < ómagyar: el < dravida: il (el)] + [fogad < ómagyar: fogad < fog (ige) + -ad (igeképző)